logo  
Spółka z o.o.  
     
logo

   
Projekt unijny

Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne "Polmozbyt Gdańsk" realizuje inwestycję:

"Unowocześnienie przedsiębiorstwa "POLMOZBYT GDAŃSK" w Gdańsku, polegające na rozbudowie parteru budynku o kompleksowy serwis samochodowy wraz z wyposażeniem, z zapleczem dla 8 stanowisk serwisowych", współfinansowaną przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W ramach projektu nastąpi rozbudowa istniejącego budynku min. o część serwisową, o powierzchni 392 m2 , na której znajdować się będzie 8 stanowisk serwisowych. Dofinansowanie uzyskane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz budżetu państwa obejmuje także zakup wyposażenia serwisu.

Rozbudowa budynku o część serwisową, na którą Spółka uzyskała dofinansowanie z wyżej opisanych źródeł, stanowi część dużej inwestycji realizowanej przez Spółkę polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zachodniego salonu sprzedaży samochodów na terenie należącym do P.M. Polmozbyt Gdańsk Sp. z o.o., wraz z przebudową i budową wewnętrznej instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz ogrzewania, przebudową i budową wewnętrznych i zewnętrznych instalacji: energetycznej, odgromowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej.